Ordlista för CFD

Ordlista för CFD

ordlista för cfd

Ordlista för CFD handel. Vi på b-options.se tycker att du som handlare av cfd, att det absolut nödvändigt att du först bekantar dig med språket.

 

Lyckligtvis är terminologin väldigt enkel att lära sig. Vi har satt ihop en ordlista på de förekommande handelstermerna och de viktigaste termerna inom CFD och handel.

A

Aktieanalys Termen aktieanalys beskriver undersökning och analys av aktiemarknaden. Aktieanalysen kan utgöras av analys av en enskild aktie, en sektor eller bredare områden. Ibland kallas aktieanalys också för marknadsanalys.

 

Avskrivning Avskrivning är en term som beskriver en tillgångs värdeminskning, antingen till följd av marknadsförhållandena eller till följd av andra faktorer som slitage. Det är motsatsen till uppskrivning.

 

B

Blankning Blankning består av att du säljer en tillgång du inte äger eftersom du förutser att tillgången kommer att minska i värde och att du därför kan få en vinst. Detta kan också kallas att blanka.

Traders som blankar brukar använda denna strategi för att spekulera, och få en vinst till följd av nedåtgående prisrörelser

 

Begäran om betalning – Skulle saldot på kontot minska under Uppehållsmarginalen kan en begäran om betalning gå ut till kunden. Därmed får man en tidsram på sig att själv föra in pengar för att därigenom kunna behålla sina positioner.

 

C

Courtage Courtage är en avgift som en mäklare tar ut för att lägga ordrar åt en trader.

 

CFD – Förkortning för Contracts for Difference

 

CopyTrading – Tjänst som gör att du kan kopiera andra traders portföljer och följa ändringar i dessa.

 

D

Demokonto – Ett konto där handel sker med låtsaspengar vilket är bra att testa på med innan handel sker med riktiga pengar.

 

E

Enhetsbelopp – Det belopp som minst kan användas vid handel, eller storlek på kontrakt som minst kan väljas.

 

Etoro – Handelsplattform med stort fokus på social interaktion. Erbjuder exempelvis CopyTrading.

 

F

Fundamental analys Fundamental analys är en metod för att utvärdera tillgångar utifrån externa händelser och influenser och utifrån själva tillgångens finansiella resultat.

 

Förfallodatum – Det datum som en position automatiskt stängs förutsatt att handeln sker med förfallodatum.

 

G

Garanterat Stop – Garanterar en exakt gräns för vilka förluster som får uppstå. Det är därmed en kompletterande tjänst till Stop Loss. Med Garanterat Stop menas att positionen stängs på denna nivå även om det skulle uppstå en stor ”klyfta” på marknaden mellan köp- och säljkurs. Om garanterat Stop väljs kan kostnad uppstå för positionen genom ytterligare spread.

 

H

Hävstångseffekt – En funktion som ökar storleken på handeln utan att man behöver ha större belopp att investera. Om exempelvis en person har 1 000 kr och hävstång erbjuds till x5 betyder det att man kan köpa maximalt för 5 000 kr. Funktionen ökar därmed möjlighet till vinst – men även risken. Används hävstång finns nämligen risken att förlusten kan bli större än investerat kapital.

 

I

Inaktivitetsavgift – En del mäklare tar en avgift om deras tjänst inte används inom en viss period.

IQ Option – Handelsplattform med stort antal kryptovalutor. Handla med ner till 1Euro per trade.

 

J

 

K

KPI – KPI står för konsumentprisindex. Det är ett medelvärde för flera konsumentgods och tjänster och används för att mäta och indikera inflation

 

Köpposition – En position som öppnas när du tror att värdet på underliggande kryptovaluta kommer att öka. Värdet kommer att följa kryptovalutans värdeförändring.

 

L

Likviditet Likviditet inom investeringar anger hur lätt det är att köpa eller sälja en viss tillgång på marknaden utan att det påverkar priset. Termen kan också ange hur lätt det är att snabbt och enkelt omvandla en tillgång till kontanter.

 

M

Markets.com – En av världens ledande plattformar för CFD handel

 

Margin call Margin call är en term som används när en mäklare begär att en trader ökar sitt uppehållande säkerhetskrav för att kunna hålla en position med hävstång öppen.

 

MetaTrader MetaTrader är en elektronisk handelsapplikation som är populär bland världens traders.

Den används för att handla på valuta-, index- och råvarumarknader. Traders kan som i de flesta handelsapplikationer online se diagram, strömma priser i realtid och lägga ordrar hos mäklaren

 

N

Nattavgift – Se Overnight Fee

 

Nettoförändring – En nettoförändring är skillnaden i en tillgångs stängningskurs för två eller flera dagar. Värdet används ofta för att ange prisrörelserna för aktier och fonder.

 

O

Order med efterföljande stop – Fungerar likt Stop Loss men istället för att låsa stängning av position till ett värde eller procentuell förändring så är det knutet till kursförändringar. Därmed släpar nivån för stängning uppåt om kursen går uppåt. Exempelvis kan stängning automatiskt ske om kursändring sker neråt med 5 % från högsta nivån.

 

Overnight Fee – Håller du en position över natten kan Overnight fee uppstå. Beloppet baseras på värdet av kontraktet och är någon enstaka procent på årsbasis.

 

P

Position En position är en finansiell term för ett köp eller en försäljning som för närvarande kan ge vinst eller förlust (en öppen position) eller som nyss har avslutats (en stängd position). Traders använder positioner i hopp om att gå med vinst.

 

Pepperstone – Plattform som erbjuder hävstång på x5 på kryptovalutor.

 

Plus500 – Plattform som erbjuder CFD-handel med hävstång och korta tidsintervaller

 

Premieköp – Om en köpposition hålls över natten kan en premie tas eller läggs till till/från kontot (se även Overnight fee).

 

Premietid – Tid på dygnet som premien betalas/inkasseras. Se Premieköp/Premiesälj

 

Premiesälj – Om en säljsposition hålls över natten kan en premie tas eller läggas till från kontot. (se även Onvernight fee)

Prisbevakning – Notifiering sker när kuren når angiven nivå. Någon handel sker alltså inte utan det är enbart en information till dig om denna kursändring.

 

Q

 

R

Rollover – Om det finns ett förfallodatum kan öppna ordrar ”rullas” över till kommande kontrakt.

 

S

Spread – Skillnaden mellan köp- och säljkurs

 

Stop Loss – Funktion som gör att positioner öppnas eller stängs vid angivna nivåer. Hos vissa bolag används ”Stop Loss” både för öppning och stängning av positioner medan begreppet hos andra enbart gäller för stängning av position vid förlust. (Stop Loss = Stoppa förlusten)

 

Stop Limit – Funktion som gör att positioner automatiskt stängs om kursen når en förangiven nivå. Den kallas även för ”Stäng vid vinst” och används för att ta hem vinster utan att man själv behöver bevaka kursrörelserna.

 

Säljposition – En position som öppnas när man tror att kursen på kryptovalutan kommer att falla. Positionen ökar i värde när kryptovalutans kurs faller – och tvärtom.

 

Säkerhetsmarginal / Säkerhetskrav – För att säkerställa att du har kapital att täcka eventuell förlust krävs en säkerhetsmarginal vid öppning av en position. Det betyder att kapitalet på kontot måste överstiga denna nivå för att positionen ska få öppnas. Storleken på säkerhetsmarginalen är olika mellan underliggande tillgångar samt mellan olika mäklare.

 

T

Teknisk analys – Teknisk analys är ett sätt att undersöka och förutse prisrörelser på de finansiella marknaderna utifrån tillgångars diagramhistorik. Den är en de två huvudsakliga typerna av marknadsanalys. Den andra är fundamental analys.–

 

Tidsintervall – CFD-handel kan ske med eller utan tidsintervall. Finns tidsintervall betyder det att positionen automatiskt stängs en specifik tid. Se förfallodatum.

 

U

Uppehållsmarginal – För att en position ska bibehållas öppen krävs att kapital på kontot är lika med eller mer än krävd uppehållsmarginal. Skulle uppehållsmarginalen bli lägre stängs automatiskt positionen. I vissa fall skickar mäklaren ut ”Begäran om betalning” som gör att positionen kan hållas öppen längre. Se Begäran om betalning

 

V

Valutahandeln – Valutahandeln är handel på marknaden för valuta för att spekulera och få en vinst. Den kallas också forex, FX eller valutaväxling.

 

Volatilitet – En marknads volatilitet är sannolikheten att det vid någon tidpunkt sker stora och oförutsedda kortsiktiga prisrörelser.

Marknader med hög volatilitet är oftast instabila och kan ha skarpa uppåtgående eller nedåtgående prisskiften.

 

W

WTI WTI står för West Texas Intermediate (som ibland kallas Texas Light Sweet). Detta är ett av de viktigare jämförelseindexen för olja inom råvaruhandeln.

 

X

 

Y

 

Z

 

Ö

Öppen position Dina öppna positioner är de positioner du har som ännu kan ge dig vinst eller förlust. När du stänger en position kommer vinsten eller förlusten att realiseras och positionen är inte längre aktiv.

 

 

 

Ordlista för Binära Optioner

 

Tillgång (Asset)

En tillgång, asset, är någonting som har ett möjligt eller ett aktuellt värde, alltså något som kan förväntas ge ekonomiska fördelar i framtiden. En tillgång är det primära verktyget när du investerar i binära optioner i den stora handelsdjungeln, det kan till exempel vara när du gör satsningar på valutor av Forex-marknaden, råvaror, index eller aktier.

Tillgångar delas upp i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar.

Anläggningstillgångar är resurser som ett bolag har för avsikt att inneha eller använda, så som materiella och finansiella tillgångar.

Omsättningstillgångar kallas många gånger för “andra tillgångar än anläggningstillgångar” och är tillgångar som kontinuerligt används, saluförs eller konverteras till likvida medel.

 

Binära optioner

En av de mest avsevärda termerna är givetvis binära optioner. Binära optioner är enkla, moderna och mycket snabba instrument för handel. Det främsta med binära optioner är dess lätthet. Som ”binära” i namnet insinuerar, är allt reducerat till enbart två möjligheter: antingen prishöjning eller prisfall.

 

Har du räknat ut trenden rätt till utgången av optionen, då vinner du upp till 90 % av din insats. Till följd av detta mycket enkla koncept är binära optioner väldigt lämpliga och passande för erfarna professionella handlare och nybörjare.

 

 

At-The-Money

Enkelt förklarat betyder uttrycket ”At-The-Money” att om optionen är “at-the-money” är lösenpriset och dagspriset på det underliggande instrumentet detsamma.

 

Out-Of-The-Money

Lätt förklarat betyder uttrycket “out-of-the-money” att lösenpriset är högre än det underliggande instrumentets faktiska pris för en köpoption och lägre än det underliggande instrumentets faktiska pris för en säljoption.

 

Slutpris

Detta är det slutgiltiga priset av optionen när tiden har utgått – priset avgör om din option är “In-The-Money” eller “Out-Of-The-Money”, och därmed om du har vunnit (gjort vinst) eller förlorat (gjort förlust).

 

 

Sluttid

För att få full vinst på din stegvisa handel eller option, skall givetvis alla steg nås och det inom options sluttid, sluttiden är löptiden av din option som har utgått.

 

ITM – In The Money

Såvida parningstiden, det vill säga löptiden, av optionen har utsatts för utgång och optionen är in-the-money, således gör handelsmannen en reveny / vinst. När du köper och förvärvar exempelvis en ”Call” option, då betecknas ”In-the-money” att optionspriset är högre än värdet vid tidpunkten du köpte optionen. Om du däremot köper en “Put-Option” hos din mäklare i binära optioner, då innefattar “In-The-Money”, att slutpriset av optionen är lägre än när du köpte optionen.

 

OTM – Out of The Money

Om optionen avslutas då är det en “Out-Of-The-Money”, då har handlaren förlorat och gjort förlust på sina investeringar. Om handelsmannen till exempel förvärvat en “Call” option, då avser “Out-Of-The-Money”, att värdet gått ned under parningstiden. För att dra ett scenario om att du har köpt en “Put-Option”, då är det rak motsats och då betyder “Out-Of-The-Money” att värdet, d.v.s priset är högre vid slutgången än priset var när du köpte

optionen.

 

Utgångsdatum/Utgång

Denna term innefattar datumangivelsen och tidpunkten då en option löper ut. De flesta mäklare företer dig som handlare en tidig och snabbt utlopp av sina optioner så att du kan säkerställa och garantera din reveny / vinst. Av den orsaken är det oerhört viktigt och lämpligt att vara medveten om det alldeles riktiga utgångsdatumet så du kan ta det bästa fastställandet, detta gäller synnerligen när du handlar på volatila marknader.

 

Utbetalning

Så enkelt som det låter är en utbetalning när du gör ett uttag av dina tillgångar, detsamma gäller med optioner. Den verkställda vinsten för en option som går ut ”in-the-money” och det är dags att ta ut vinsten från mäklaren till bankkontot. I de flesta fall är utlägget upp till 90 %, detta baseras och beror på din mäklare som du handlar med och beroende på den nedgående och underliggande tillgången och kapaciteten.

 

Förlustskydd/Återbetalning

Detta betyder att när man gjort en investering på en option så får man ett förlustskydd där man kan få en viss procent av investeringen tillbaka och återbetald ifall summan går ut OTM ”Out-The-Money”, alltså en sorts pengar-tillbaka-garanti. Det här är en typ av förlustskydd som endast erbjuds av ett fåtal mäklarbolag.

 

Mäklare

För att börja ett investeringsäventyr behöver man naturligtvis en mäklare, detta gäller förstås även när du ska handla binära optioner. Mäklaren tillhandahåller dig en speciell online-plattform gjord för handel med binära optioner. För att köpa och sälja binära optioner behöver du en mäklare. Det finns en lång rad olika mäklare som låter dig handla med binära optioner. Du hittar recensioner av en stor mängd olika mäklare här på B-options.se.

De flesta mäklare erbjuder en mycket användarvänlig online-plattform för att handla med binära optioner i både mobilen och din dator.

 

Call option

En köpoption, eller en call (av engelskans call option), är ett finansiellt kontrakt mellan två parter, säljaren och köparen, av en option. Optionens värde beror på ett underliggande, som kan vara av vitt skilda slag, exempelvis priset på en aktie, eller nivån på ett aktieindex eller en valutakurs.

 

Digitala optioner

I folkmun och i många olika sammanhang kallas binära optioner oftast för digitala optioner, det är helt enkelt ett annat namn for binära optioner, det vill säga en option som har en bestämt vinst eller förlust vid utgång av tidsperioden.

 

Futures

En future består i hur avräkningen sker, dvs när man som terminsinnehavare får betalt eller betalar – beroende på om terminspositionen gett vinst eller förlust.

 

Grundläggande analys

Den grundläggande analysen används oftast i kombination med den tekniska analysen som man utgått ifrån att förutse framtida prisriktningar genom att studera asset priserna. Man kan lära sig mycket om hur framtiden kommer att se ut genom att studera och lära sig hur en specifik asset (tillgång) har rört och betett sig under en viss tidsperiod. Siffrorna visar inte bara det högsta och lägsta priset för en asset, utan också medianpriset och särskilda trender som kan komma att återupptas i kommande tid.

 

High/Low-option

Som det låter är High/Low-option ett fundament i handel med optioner. Du kan antingen välja ”high” om du tror att priset på den underliggande tillgången kommer att vara högre än det nuvarande priset vid utgångsdatumet, eller så kan du välja ”låg” om du tror att priset kommer att vara lägre.

 

 

Investerade beloppet

Det investerade beloppet är summan och additionsresultat som du investerar på en Call eller Put option.

Många mäklare har idag ett minsta insättnings/investeringskrav.

 

Over The Counter (OTC)

OTC-handel är värdepappershandel som fullföljs utanför reglerade handelsplatser som börsmarknader. Vanligen hanteras handel av olika finansiella instrument som aktier, obligationer, terminer, råvaror och aktier men direkt mellan två parter. Denna handel kan utföras av såväl personer likväl som företag. Vanligast är det banker som genomför direkthandel med bolag.

 

Payout

En Payout är det eventuella beloppet som utbetalas av vinsten om optionen är In-The-Money, detta görs när löptiden har gått ut. Oftast är det en utbetalningssumma mellan 75 – 85 % med binära optioner. Utbetalningen sker oftast till ens bankkonto men även bankcheckar kan bli aktuella i samband med en Payout.

 

Put option

En Put option är när handelsmannen vinner sin investering, det vill säga att optionspriset är lägre vid slutet än när du köpte optionen och resulterar i vinst.

 

Range optioner

När man handlar med range optioner kan handlare tjäna vinst genom att försöka förutspå om en speciell tillgång kommer att falla utanför eller innanför en specifik räckvidd innan tillgångens skördetid.

Range handel håller hastigt på att bli en föredragen form av handel med optioner bland erfarna och professionella handlare.

 

Återbetalning

Återbetalning är en form av försäkring precis som en förlustgaranti, det vill säga att om du skulle förlora din investering i handeln får du tillbaka en viss procent av din investering som en typ av tröst av mäklaren. Lek med tanken att du investerat i en råvara hos Anyoption, totalt 1000 kr, du förlorar dock optionen, då kommer du att få en återbetalning på 15 % av din insats (i detta fall blir det alltså 150 kr tillbaka), detta system fungerar varje gång du förlorar en handel. Dock är de potentiella vinstmöjligheter också något lägre än med en mäklare som inte betalar återbetalning.

 

Strike pris (låst pris)

Detta förutser ett värde / pris som avtalet grundar sig på vid köp av en option. När det handlar om binära optioner är det oftast priset som avser försäljning av anordningen. Strike-priset bestämmer då enkelt förklarat om alternativet slutar ”In-the-money” eller ”Out-Of-the-money”.

 

Touch optioner

”Touch optioner” fungerar på ett liknande sätt som ”One touch” handel med optioner, Touch optionshandel är baserad på att en tillgång når ett satt pris.

Touch optionshandel är unikt eftersom att kan bestämma om en tillgång kommer att nå det bestämda värdet och du kan även öppna en position om du känner att en specifik tillgång (asset) inte kommer att nå det bestämda priset / värdet.

 

Commodity optioner

Commodity optioner är oftast ting som olja, guld och vete. Det är populärt att investera i dessa optioner då det som regel inte är lika slumpmässigt som exempelvis valuta/Forex handel.

 

Dow Jones

Dow Jones är ett mycket omtalat och känt börsindex som listar dem 30 största amerikanska aktierna – The Dow Jones Industrial Average förkortas oftast som DOW eller DJIA. Med ett mycket användarvänligt och tydligt indexgränsnitt är det mest populära och mest följda amerikanska aktieindex som skapats i världen.

 

Forex optioner

Forex optioner innebär att man gör en spekulation av valuta, detta är en mycket vanlig och populär tradingmetod med optioner och även det största, enklaste och framgångsrika sättet att tjäna stålar på, här behöver man varken köpa eller sälja valuta i stort sett.

Investeringsbelopp

Detta är beloppet och summan av pengar som man använde för att köpa optionskontraktet med. Investerare bör endast välja andels klasser som är öppna och tillgängliga för deras optionstyp.

 

Nuvarande pris

Nuvarande pris innefattar värdet / priset på optionen inom kommande närmaste tid.

 

 

Slut pris och slut tid

Slut pris och slut tid är den fastställda tidpunkt eller värde / pris som gäller för kontraktet när tidsperioden för kontraktet har utgått.

 

Swap

Om du är en van handlare har du säkert märkt att optionsmäklare online använder uttrycket ”Swap’ och det betyder helt enkelt att man byter valuta, råvara eller vad det kan vara med ett enkelt musklick. Detta är ett enkelt sätt för att på ett smidigt sätt få rätt tillgång som man vill handla med.

 

 

60 sekunders optioner

En 60 sekunder option är precis som det låter en optionshandel som endast pågår i 1 minut (60 sekunder). Sådan handel går väldigt snabb och hastig och det är på grund av detta många som använder och rekommenderar den här typen av binär optionshandel. Det är lämpligt för nybörjare som snabbt vill se hur de har klarat sig.

Risk Varning: Mellan 74-89% av privata investerarkonton förlorar pengar när de handlar i CFDer. Du bör överväga om du har råd med den höga risken av att förlora dina pengar.

OM OSS

B-options.se är en svensk sajt med en välutvecklad guide för CFD handel / trading i Sverige och Binära optioner. Vi ger både amatörer och lite mer erfarna handlare en insikt i handel.

FÖLJ OSS

B-OPTIONS.SE © 2018 Copyright. All Rights Reserved.