Ordlista för Binära Optioner

Ordlista för Binära Optioner

Ordlista för Binära Optioner. Vi på b-options.se tycker att du som handlare av binära optioner, att det absolut nödvändigt att du först bekantar dig med språket.

 

Lyckligtvis är terminologin väldigt enkel att lära sig. Vi har satt ihop en ordlista på de förekommande handelstermerna och de viktigaste termerna inom binära optioner och handel.

 

 

Ordlista för Binära Optioner

 

Tillgång (Asset)

En tillgång, asset, är någonting som har ett möjligt eller ett aktuellt värde, alltså något som kan förväntas ge ekonomiska fördelar i framtiden. En tillgång är det primära verktyget när du investerar i binära optioner i den stora handelsdjungeln, det kan till exempel vara när du gör satsningar på valutor av Forex-marknaden, råvaror, index eller aktier.

Tillgångar delas upp i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar.

Anläggningstillgångar är resurser som ett bolag har för avsikt att inneha eller använda, så som materiella och finansiella tillgångar.

Omsättningstillgångar kallas många gånger för “andra tillgångar än anläggningstillgångar” och är tillgångar som kontinuerligt används, saluförs eller konverteras till likvida medel.

 

Binära optioner

En av de mest avsevärda termerna är givetvis binära optioner. Binära optioner är enkla, moderna och mycket snabba instrument för handel. Det främsta med binära optioner är dess lätthet. Som ”binära” i namnet insinuerar, är allt reducerat till enbart två möjligheter: antingen prishöjning eller prisfall.

 

Har du räknat ut trenden rätt till utgången av optionen, då vinner du upp till 90 % av din insats. Till följd av detta mycket enkla koncept är binära optioner väldigt lämpliga och passande för erfarna professionella handlare och nybörjare.

 

 

At-The-Money

Enkelt förklarat betyder uttrycket ”At-The-Money” att om optionen är “at-the-money” är lösenpriset och dagspriset på det underliggande instrumentet detsamma.

 

Out-Of-The-Money

Lätt förklarat betyder uttrycket “out-of-the-money” att lösenpriset är högre än det underliggande instrumentets faktiska pris för en köpoption och lägre än det underliggande instrumentets faktiska pris för en säljoption.

 

Slutpris

Detta är det slutgiltiga priset av optionen när tiden har utgått – priset avgör om din option är “In-The-Money” eller “Out-Of-The-Money”, och därmed om du har vunnit (gjort vinst) eller förlorat (gjort förlust).

 

 

Sluttid

För att få full vinst på din stegvisa handel eller option, skall givetvis alla steg nås och det inom options sluttid, sluttiden är löptiden av din option som har utgått.

 

ITM – In The Money

Såvida parningstiden, det vill säga löptiden, av optionen har utsatts för utgång och optionen är in-the-money, således gör handelsmannen en reveny / vinst. När du köper och förvärvar exempelvis en ”Call” option, då betecknas ”In-the-money” att optionspriset är högre än värdet vid tidpunkten du köpte optionen. Om du däremot köper en “Put-Option” hos din mäklare i binära optioner, då innefattar “In-The-Money”, att slutpriset av optionen är lägre än när du köpte optionen.

 

OTM – Out of The Money

Om optionen avslutas då är det en “Out-Of-The-Money”, då har handlaren förlorat och gjort förlust på sina investeringar. Om handelsmannen till exempel förvärvat en “Call” option, då avser “Out-Of-The-Money”, att värdet gått ned under parningstiden. För att dra ett scenario om att du har köpt en “Put-Option”, då är det rak motsats och då betyder “Out-Of-The-Money” att värdet, d.v.s priset är högre vid slutgången än priset var när du köpte

optionen.

 

Utgångsdatum/Utgång

Denna term innefattar datumangivelsen och tidpunkten då en option löper ut. De flesta mäklare företer dig som handlare en tidig och snabbt utlopp av sina optioner så att du kan säkerställa och garantera din reveny / vinst. Av den orsaken är det oerhört viktigt och lämpligt att vara medveten om det alldeles riktiga utgångsdatumet så du kan ta det bästa fastställandet, detta gäller synnerligen när du handlar på volatila marknader.

 

Utbetalning

Så enkelt som det låter är en utbetalning när du gör ett uttag av dina tillgångar, detsamma gäller med optioner. Den verkställda vinsten för en option som går ut ”in-the-money” och det är dags att ta ut vinsten från mäklaren till bankkontot. I de flesta fall är utlägget upp till 90 %, detta baseras och beror på din mäklare som du handlar med och beroende på den nedgående och underliggande tillgången och kapaciteten.

 

Förlustskydd/Återbetalning

Detta betyder att när man gjort en investering på en option så får man ett förlustskydd där man kan få en viss procent av investeringen tillbaka och återbetald ifall summan går ut OTM ”Out-The-Money”, alltså en sorts pengar-tillbaka-garanti. Det här är en typ av förlustskydd som endast erbjuds av ett fåtal mäklarbolag.

 

Mäklare

För att börja ett investeringsäventyr behöver man naturligtvis en mäklare, detta gäller förstås även när du ska handla binära optioner. Mäklaren tillhandahåller dig en speciell online-plattform gjord för handel med binära optioner. För att köpa och sälja binära optioner behöver du en mäklare. Det finns en lång rad olika mäklare som låter dig handla med binära optioner. Du hittar recensioner av en stor mängd olika mäklare här på B-options.se.

De flesta mäklare erbjuder en mycket användarvänlig online-plattform för att handla med binära optioner i både mobilen och din dator.

 

Call option

En köpoption, eller en call (av engelskans call option), är ett finansiellt kontrakt mellan två parter, säljaren och köparen, av en option. Optionens värde beror på ett underliggande, som kan vara av vitt skilda slag, exempelvis priset på en aktie, eller nivån på ett aktieindex eller en valutakurs.

 

Digitala optioner

I folkmun och i många olika sammanhang kallas binära optioner oftast för digitala optioner, det är helt enkelt ett annat namn for binära optioner, det vill säga en option som har en bestämt vinst eller förlust vid utgång av tidsperioden.

 

Futures

En future består i hur avräkningen sker, dvs när man som terminsinnehavare får betalt eller betalar – beroende på om terminspositionen gett vinst eller förlust.

 

Grundläggande analys

Den grundläggande analysen används oftast i kombination med den tekniska analysen som man utgått ifrån att förutse framtida prisriktningar genom att studera asset priserna. Man kan lära sig mycket om hur framtiden kommer att se ut genom att studera och lära sig hur en specifik asset (tillgång) har rört och betett sig under en viss tidsperiod. Siffrorna visar inte bara det högsta och lägsta priset för en asset, utan också medianpriset och särskilda trender som kan komma att återupptas i kommande tid.

 

High/Low-option

Som det låter är High/Low-option ett fundament i handel med optioner. Du kan antingen välja ”high” om du tror att priset på den underliggande tillgången kommer att vara högre än det nuvarande priset vid utgångsdatumet, eller så kan du välja ”låg” om du tror att priset kommer att vara lägre.

 

 

Investerade beloppet

Det investerade beloppet är summan och additionsresultat som du investerar på en Call eller Put option.

Många mäklare har idag ett minsta insättnings/investeringskrav.

 

Over The Counter (OTC)

OTC-handel är värdepappershandel som fullföljs utanför reglerade handelsplatser som börsmarknader. Vanligen hanteras handel av olika finansiella instrument som aktier, obligationer, terminer, råvaror och aktier men direkt mellan två parter. Denna handel kan utföras av såväl personer likväl som företag. Vanligast är det banker som genomför direkthandel med bolag.

 

Payout

En Payout är det eventuella beloppet som utbetalas av vinsten om optionen är In-The-Money, detta görs när löptiden har gått ut. Oftast är det en utbetalningssumma mellan 75 – 85 % med binära optioner. Utbetalningen sker oftast till ens bankkonto men även bankcheckar kan bli aktuella i samband med en Payout.

 

Put option

En Put option är när handelsmannen vinner sin investering, det vill säga att optionspriset är lägre vid slutet än när du köpte optionen och resulterar i vinst.

 

Range optioner

När man handlar med range optioner kan handlare tjäna vinst genom att försöka förutspå om en speciell tillgång kommer att falla utanför eller innanför en specifik räckvidd innan tillgångens skördetid.

Range handel håller hastigt på att bli en föredragen form av handel med optioner bland erfarna och professionella handlare.

 

Återbetalning

Återbetalning är en form av försäkring precis som en förlustgaranti, det vill säga att om du skulle förlora din investering i handeln får du tillbaka en viss procent av din investering som en typ av tröst av mäklaren. Lek med tanken att du investerat i en råvara hos Anyoption, totalt 1000 kr, du förlorar dock optionen, då kommer du att få en återbetalning på 15 % av din insats (i detta fall blir det alltså 150 kr tillbaka), detta system fungerar varje gång du förlorar en handel. Dock är de potentiella vinstmöjligheter också något lägre än med en mäklare som inte betalar återbetalning.

 

Strike pris (låst pris)

Detta förutser ett värde / pris som avtalet grundar sig på vid köp av en option. När det handlar om binära optioner är det oftast priset som avser försäljning av anordningen. Strike-priset bestämmer då enkelt förklarat om alternativet slutar ”In-the-money” eller ”Out-Of-the-money”.

 

Touch optioner

”Touch optioner” fungerar på ett liknande sätt som ”One touch” handel med optioner, Touch optionshandel är baserad på att en tillgång når ett satt pris.

Touch optionshandel är unikt eftersom att kan bestämma om en tillgång kommer att nå det bestämda värdet och du kan även öppna en position om du känner att en specifik tillgång (asset) inte kommer att nå det bestämda priset / värdet.

 

Commodity optioner

Commodity optioner är oftast ting som olja, guld och vete. Det är populärt att investera i dessa optioner då det som regel inte är lika slumpmässigt som exempelvis valuta/Forex handel.

 

Dow Jones

Dow Jones är ett mycket omtalat och känt börsindex som listar dem 30 största amerikanska aktierna – The Dow Jones Industrial Average förkortas oftast som DOW eller DJIA. Med ett mycket användarvänligt och tydligt indexgränsnitt är det mest populära och mest följda amerikanska aktieindex som skapats i världen.

 

Forex optioner

Forex optioner innebär att man gör en spekulation av valuta, detta är en mycket vanlig och populär tradingmetod med optioner och även det största, enklaste och framgångsrika sättet att tjäna stålar på, här behöver man varken köpa eller sälja valuta i stort sett.

Investeringsbelopp

Detta är beloppet och summan av pengar som man använde för att köpa optionskontraktet med. Investerare bör endast välja andels klasser som är öppna och tillgängliga för deras optionstyp.

 

Nuvarande pris

Nuvarande pris innefattar värdet / priset på optionen inom kommande närmaste tid.

 

 

Slut pris och slut tid

Slut pris och slut tid är den fastställda tidpunkt eller värde / pris som gäller för kontraktet när tidsperioden för kontraktet har utgått.

 

Swap

Om du är en van handlare har du säkert märkt att optionsmäklare online använder uttrycket ”Swap’ och det betyder helt enkelt att man byter valuta, råvara eller vad det kan vara med ett enkelt musklick. Detta är ett enkelt sätt för att på ett smidigt sätt få rätt tillgång som man vill handla med.

 

 

60 sekunders optioner

En 60 sekunder option är precis som det låter en optionshandel som endast pågår i 1 minut (60 sekunder). Sådan handel går väldigt snabb och hastig och det är på grund av detta många som använder och rekommenderar den här typen av binär optionshandel. Det är lämpligt för nybörjare som snabbt vill se hur de har klarat sig.

Att handla med CFD:er eller med Binära Optioner utsätter dig för en betydande risk och du kan förlora mer pengar än du investerat.

OM OSS

B-options.se är en svensk sajt med en välutvecklad guide för binära optioner sverige. Vi ger både amatörer och lite mer erfarna handlare en

FÖLJ OSS

B-OPTIONS.SE © 2018 Copyright. All Rights Reserved.