Högriskinvestering

Högriskinvestering

 

Högriskinvestering. Handel med binära optioner innebär alltid en hög risk, och är inte lämpliga för alla investerare. Innan beslut fattas om att handla med binära optionsprodukter som erbjuds av de mäklare som finns på B-options.se bör du noga överväga dina mål, ekonomiska situation, behov och deras erfarenhet.

 

B-options.se ger allmänna råd som inte tar hänsyn till dina mål, ekonomiska situation eller behov. Innehållet i denna hemsida får inte tolkas som personlig rådgivning. Möjligheten finns att man gör en förlust av vissa eller alla dina insatta medel, och därför bör du inte spekulera med kapital som du inte har råd att förlora. B-options.se rekommenderar att du söker råd från en separat finansiell rådgivare.

 

B-options.se Marknads Yttranden

Alla åsikter, nyheter, forskning, analyser, priser eller annan information som finns på denna webbplats tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och utgör inte investeringsråd. B-options.se accepterar inte ansvar för förlust eller skada, inklusive men inte begränsat till, förlust av vinst, som kan uppstå direkt eller indirekt från användning av eller tillit till sådan information.

 

Internet Handel Risker

Det finns risker med att använda en Internet-baserad affär med utförande handelssystem, det kan exempelvis vara fel på hårdvara, mjukvara, och internetuppkoppling. Eftersom de mäklare som finns på B-options.se inte kontrollerar signalstyrka, dess mottagning eller dirigering via Internet, konfiguration av din utrustning eller tillförlitligheten hos dess anslutning, kan vi inte ansvara för kommunikationsfel, störningar eller förseningar när handel bedrivs med Internet.

 

Korrekt Information

Innehållet på denna webbplats kan ändras när som helst utan föregående meddelande, och är försedd med det enda syftet att hjälpa handlarna att göra självständiga investeringsbeslut. B-options.se har vidtagit rimliga åtgärder för att säkerställa riktigheten av informationen på webbplatsen.

 

Däremot B-options.se inte garantera dess riktighet, och kommer inte att acceptera ansvar för förlust eller skada som kan uppstå direkt eller indirekt från innehållet eller din oförmåga att komma åt webbplatsen, för försening av eller fel i överföring eller mottagandet av instruktioner eller meddelanden skickade via denna webbplats.

 

Distribution

Denna webbplats är inte avsedd för distribution eller användning av, någon person i något land där sådan distribution eller användning skulle strida mot lokala lagar eller förordningar.

 

Ingen av de tjänster eller investeringar som avses i denna webbplats är tillgängliga för personer som är bosatta i något land där tillhandahållandet av sådana tjänster eller investeringar strider mot lokala lagar eller förordningar. Det åligger besökare på denna webbplats för att fastställa villkoren för och följa alla lokala lagar och bestämmelser som de omfattas av.

 

 

 

 

 

Följande kan också vara intressant läsning:

 

Handelsplattformar

 

Mobil Handel Med Binära Optioner

 

Vad Är Binära Optioner?

 

Ordlista För Binära Optioner

Att handla med CFD:er eller med Binära Optioner utsätter dig för en betydande risk och du kan förlora mer pengar än du investerat.

OM OSS

B-options.se är en svensk sajt med en välutvecklad guide för binära optioner. Vi ger både amatörer och lite mer erfarna handlare en

FÖLJ OSS

B-OPTIONS.SE © 2018 Copyright. All Rights Reserved.