Binära Optioner skatt
binära optioner skatt

Binära Optioner skatt?

 

Skatt på binära optioner? Svaret är ja, vinster från optionshandel beskattas med kapitalvinstskatt beroende på vilket land du bor i.

 

Dock så skickar inte exempelvis inte Banc de swiss kontrolluppgifter till skattemyndigheten utan det åligger varje handlare att självmant ta upp eventuella vinster eller förluster i sin deklaration. Det finns även mäklare som vägrar att skicka vinstrapporter för investerare. Speciellt, då de inte är förpliktigade till det.

 

Detta innebär att handlaren måste räkna ut summan av kapital som räknats över hela av året. Håll reda på vinster och förluster, som rekommenderas oavsett vad skattelagstiftningen är, kan användas för att räkna ut den totala summan pengar som räknats varje år. Övriga kostnader, bör också beaktas och dras av från summan.

 

 

Skatt för binära optioner i Sverige

 

Skatt står det sällan om på mäklarnas hemsidor och den information man hittar på olika håll på nätet är mycket motsägelsefull. Anledningen till denna förvirring beror på att skatteverket inte ger någon information om skatt på binära optioner, något som skatteverket såklart borde göra på sin hemsida.

Skatt på binära optioner: De ger de bara information om hur man redovisar skatt på vanliga optioner. Enligt skatteverket i Sverige ska men redogöra för sina vinster och förluster på deras K4-blankett som du kan ladda ner direkt på skatteverkets hemsida.

 

Skatt blanketten är alltså samma blankett som du använder när du ska deklarera för dina vinster och förluster när du har investerat pengar i aktier, optioner och andra värdepapper vilket innebär att dina binära optioner beskattas med 30 % i kapitalvinstskatt. Avdragen gör att du trots allt kan tjäna mycket pengar på dina binära optioner, eftersom det kommer att minska dina skatteutgifter avsevärt. Och om du har oturen att gå back kan du dra av den förlusten från dina övriga vinster, till exempel om du handlar med aktier.

 

Nu kanske du tycker att 30 % är lite mycket att betala i skatt men faktum är att du får dra av för dina förluster när den totala vinsten räknas ut, för självklart kommer du även att göra förluster när du handlar med binära optioner precis som när man handlar med aktier och andra värdepapper.

Om du inte vill riskera några förluster bör du placera dina pengar på ett sparkonto istället för i binära optioner och riskvärdepapper men då har du ingen möjlighet att få en lika snabbt och/eller stor avkastning.

Skatt Reglerna för skatt och avdragsrätt för valutahandel är idag jämställd med beskattning av andra kapitalvinster och förluster.

 

Har du gjort vinst på valutahandel betalar du alltså 30 % skatt och vid förlust får du tillbaka 21 % (avdragsrätten är 70 %) på skatten (förutsatt givetvis att du betalat skatt – annars får du inte tillbaka någonting).

 

 

Hur deklarerar jag mina valutaaffärer?

 

Valutaaffärer ska deklareras på bilaga K9

 

 

Får Skatteverket kontrolluppgifter på mina valutaaffärer?

 

Skatteverket får bara kontrolluppgifter från valutamäklare registrerade i Sverige. En utländsk valutamäklare kommer inte att meddela vilka affärer du har gjort till myndigheter i Sverige.

 

 

Hur räknar man ut vad man ska betala i skatt?

 

Kontot hos en valutamäklare är vanligen i en valuta (normalt dollar). Alla vinster och förluster blir därför i en och samma valuta även om man handlar med andra valutor. Eftersom valutakursen rör sig över året använder man vid beräkning av beskattningsårets resultat vanligen snittkurser för varje månad, kontakta Skatteverket för mer information om skatt på binära optioner.

 

 

Gamla förluster på valutor?

 

De regler som tillämpades före 2008 års deklaration stred mot EU:s regler om fri rörlighet och likabeskattning av kapital. Det innebär att alla gamla förluster på valutahandel (upp till fem år) kommer att omprövas om du begär och skickar in underlag till Skatteverket om det.

 

 

Går det att investera skattefritt i binära optioner?

 

Det är många som anser att investeringar i binära optioner bör vara skattefria eftersom man som investerare ju inte köper själva optionen, utan bara gissar ifall värdet på en tillgång kommer stiga eller sjunka.

Investeraren äger ju faktiskt inget värdepapper så som man gör med till exempel aktier, och därmed bör man heller inte behöva betala skatt på sina vinster.

 

Vinster på casinospel inom EU är helt skattefria, så det hade inte skadat om den svenska staten hade sett över reglerna för binära optioner beskattning och justerat dem utifrån detta faktum på skatt.

Anledningen till binära optioner skatteverkets dåliga information är förmodligen att denna typ av investeringar är så pass ny, och många inte känner till att dessa optioner skiljer sig avsevärt från andra aktier, fonder eller optioner som vi är vana vid traditionellt.

 

Allt eftersom binära optioner blir vanligare så kommer vi säkert se mer information kopplad bland annat till binära optioner skatt, och kanske om vi har tur även en förändring av skattereglerna så att skattesatsen minskar till en lägre summa än nuvarande 30%.

 

 

Skatt i andra länder?

 

Handlare som inte är bosatta på Cypern kommer att behöva leta efter sin egen skattelagstiftning i det land de bor i. Skattelagstiftningen på Cypern kräver inte att det tas hänsyn om handlaren bor på samma plats eller inte, som exempelvis Cypern, där många stora mäklare finns, utan det är för varje handlare att själv ta reda på hur skattelagstiftning ser ut i det land man bor i.

 

I USA, uppstår beskattningen av både statliga och federala grad, vilket gör det ytterst viktigt att känna till principerna för vardera.

 

I USA kan binära optioner vinster kan klassificeras som flera olika typer av inkomster. Om ett beskattningsunderlag har gjorts kommer en skatterådgivare att kunna berätta handlaren hur man täcka avgifter samtidigt som man betalar lägsta möjliga skatt.

 

Lägg märke till att oavsett var du enskilt är bosatt, det bästa för dig är att ställa frågor om skatt istället för att göra antaganden.

 

Många skatterådgivare är till och med villiga att svar dessa frågor med utan någon kostnad. För att komma igång, kan skatteverket i ditt land hjälpa dig med frågor om skatt.

 

För att summera, det finns verkligen inte ett ja eller nej som svar på denna fråga. Så, varje individ måste veta vad som gäller angående skatt, och skattelagstiftningen i det land där de är bosatta, för att ta reda om deras binära optioner beskattas för vinsten.

 

binära optioner skatt

Att handla med CFD:er eller med Binära Optioner utsätter dig för en betydande risk och du kan förlora mer pengar än du investerat.

OM OSS

B-options.se är en svensk sajt med en välutvecklad guide för binära optioner sverige. Vi ger både amatörer och lite mer erfarna handlare en

FÖLJ OSS

B-OPTIONS.SE © 2018 Copyright. All Rights Reserved.