Del 4 – Förstå hävstångseffekten på CFD

DEl 4 – Förstå hävstångseffekten på CFD

Hävstång ger dig möjlighet att med en relativt begränsad kapitalinsats skaffa dig en stor exponering mot finansmarknaderna. Detta hör till de främsta fördelarna med CFD handel.

 

När du investerar i en produkt med hävstång, kommer din leverantör endast att begära en bråkdel av värdet av hela din position av dig. I princip kan man säga att leverantören lånar ut återstående del till dig. CFD-hävstång är den främsta anledningen till att handlare väljer handel med CFD.

 

Exempel på hävstångseffekt

 

Ett säkerhetskrav på 10% innebär att 100 investerade kronor ger dig samma exponering som en tio gånger så stor investering. Hävstångseffekten blir således 10, eller 10:1.

Säg att du vill köpa 1 000 aktier i XYZ AB. Kursen står i 10 SEK och kostnaden är därmed 10 000 kronor. Om kursen stiger med 2 SEK kan du sälja din position för 12 000 SEK (1 000 aktier x 12 SEK). Du har gjort en vinst på 2 000 SEK, motsvarande 20%.

 

Men hos vissa leverantörer har du möjlighet att göra hävstångsaffärer med XYZ-aktien. Allt som krävs är att du deponerar en säkerhet (en viss andel av transaktionsvärdet 10 000 SEK), så erhåller du full exponering.

Säg att säkerhetskravet är 10%. Då betalar du 10% x 1 000 aktier x 10 SEK = 1 000 SEK. Om aktiekursen nu stiger från 10 till 12 SEK är din vinst fortfarande lika stor (2 000 SEK) som om du hade köpt aktierna på vanligt sätt.

 

 

CFD-hävstång är också en stor risk

 

Möjligheten att få tillgång till fler medel har gjort det möjligt för många handlare att multiplicera sina vinster. Hävstångseffekten är alltså en förstärkningseffekt som används när man placerar på marginaler, det vill säga på värdeförändringar. Det gäller att vara uppmärksam på vilken faktor som gäller och det är alltid viktigt att lyssna och diskutera med mäklaren om vad som faktiskt gäller. I CFD-sammanhang får alltså hävstångseffekten otäcka proportioner eftersom finansieringen inte sker med endast egna finanser utan som i sin tur förstärks genom lån av mäklaren. När du handlar CFD måste du vara försiktig så att du inte överhoppar, eftersom det här är det snabbaste sättet förlora mer än vad du har i ditt handelskonto.

Hur man beräknar CFD-hävstång = Total exponering / Kontostorlek

Om du hade 100 000 kronor i totala positioner med en konto på 10 000 kr skulle du handla på 10 gånger hävstångseffekt.

 

 

 

KONTANTER POSITIONER TOTAL EXPONERING Erfarenhetsnivå

 

100 000 kr 1 100 000 kr Oerfaren

 

100 000 kr 2-3 200 000 – 300 000 kr Handlar aktier

 

100 000 kr 5 500 000 kr Erfaren Trader

 

100 000 kr 7-10 700,000 – 100,000 kr Professionell Trader

 

För hög hävstångseffekt.

 

100 000 kr 10+ 100 000 + kr

 

 

Mycket skicklig intradaghandlare med mycket snäva stopp

 

 

 

 

 

Du kontrollerar alltid mängden hävstången i ditt handelskonto och din exponering du har i förhållande till din kontostorlek är upp till dig. Handlare som handlar med mer än tio gånger hävstång spelar i stort sätt med hela sitt handelskonto och alla sina tillgångar.

 

Så om du hade 100 000 kronor i kontanter kunde du få tillgång till en miljon kronor eller till och med två miljoner kronor av värde av positioner. Om marknaden bara flyttar 2% mot din tvåmiljonsposition har du bara torkat ut ditt konto för alltid.

 

Använda hävstång med CFD på ett bra sätt

 

Ett bra sätt med att komma igång är att handla mycket smått och se till att din hävstång inte överstiger tre gånger din kontantinsats. Om du har 100 000 kronor i kontanter, se till att du inte tar positioner som totalt över 300 000 kronor.

 

Som nybörjare gör du är bäst av att börja med noll CFD-hävstångseffekt. Om du har 100 000 kronor i kontanter, ta inte positioner som överstiger mer än 100 000 kronor. På så sätt utnyttjar du inte hävstångseffekten av CFD men du kommer att få möjligheter att korta dina trades som du inte skulle ha med ett standardhandelskonto utan hävstångseffekt. När du har ditt handelssystem och metoder som fungerar kan du alltid öka din hävstångseffekt som din handelsplan tillåter.

 

Nyckelord vad det gäller hävstång

 

  • CFD-hävstång = Total exponering / Kontostorlek
  • När du startar, använd ingen hävstång eller åtminstone inte mer än maximalt 3 gånger hävstångseffekt
  • Börja smått och bygga förtroende för ditt handelssystem
  • Se till att din CFD handel ligger inom dina medel
  • Du kan se vår mäklartest för att se vilken hävstång du kan få

Relaterade Artiklar

Risk Varning: Mellan 74-89% av privata investerarkonton förlorar pengar när de handlar i CFDer. Du bör överväga om du har råd med den höga risken av att förlora dina pengar.

 

Risk Varning: Mellan 74-89% av privata investerarkonton förlorar pengar när de handlar i CFDer. Du bör överväga om du har råd med den höga risken av att förlora dina pengar.

OM OSS

B-options.se är en svensk sajt med en välutvecklad guide för CFD handel / trading i Sverige och Binära optioner. Vi ger både amatörer och lite mer erfarna handlare en insikt i handel.

FÖLJ OSS

B-OPTIONS.SE © 2018 Copyright. All Rights Reserved.