Bull eller Bear

Bull eller Bear

Marknad under Bull – Priset fortsätter att stiga kontinuerligt

Strategierna Bull eller Bear

Båda typerna av bull eller bear är så enkla att de kan med fördel användas av nybörjare. Strategierna grundas i en tolkning av prisriktningen baserad på något av de båda marknadsförhållandena. Förutsättningen för bull utmärks av en marknad där många assets är på väg uppåt. Bear är alltså motsatsen, när investerare är osäkra inför både att investera och att sälja på grund av en värdesänkning. Handlare av binära optioner har möjligheten att göra vinst från båda dessa förutsättningar.
Båda strategierna kräver endast att handlaren väljer antingen en put- eller call-option, och en utgångs-tid. Pristrender kan komma att bli mycket tydligare under extrema bull eller Bear perioder, vilket gör det lättare för handlare att gå med vinst med dessa strategier. Men även under starka trender kan ökningar och minskningar i asset priser ske. Värdet för en asset kommer bara röra sig i samma riktning under en viss tidsperiod innan en förändring sker. Detta är med all säkerhet, eftersom det är det finansiella stödet som i huvudsak styr prisriktningen.
IQ Option

Följande kan också vara intressant läsning: